Ledomdragning

Idag drog vi om leden mellan salutjärn och rv69. Nu går den till största delen under kraftledningen istället. Målet är högre ledstandard då vi slipper all sly längs gamla sträckningen och en bredare led vilket kräver mindre underhåll. Håll er på den sidan av stolpen som krysset sitter på så ska det inte finnas någonting att kroka i

/Jesper