Våra Leder

I dag har vi ungefär 20 mil skoterled med anslutningar mot Rättvik, Gagnef, Dala-Järna och Bjursås.
Dessa underhålls med hjälp av klubbens två Arctic Cat Bearcat med tillhörande pack- och sladdutrustning. Dessutom har vi medlemmar som hjälper till med egen utrustning.

Ledunderhåll pågår året runt i form av packning, sladdning, röjning, kryssning, skyltning, brobyggen och mycket annat.
Det finns alltid någonting att göra och ju fler vi är som hjälper till desto mindre arbete blir det för den enskilde individen.
Allt arbete utförs ideellt och i dagsläget är det tyvärr ett fåtal som utför merparten av uppgifterna.
Som medlem i klubben har man alltid möjlighet att få låna en klubbskoter och hjälpa till med sladdning, röjning eller på annat sätt förbättra vårt ledsystem.

Om du är intresserad av att hjälpa till med något så kontakta:

Norra sidan: Jesper Håkansson 073-0985654

Södra sidan: Stefan Thull 070-5833353

Ledkarta

Den senaste versionen av ledkartan är tryckt i november 2018.
Eventuella ändringar innan nästa utgåva publiceras här på sidan.
Aktuell ledkarta finns att köpa på följande ställen:
Circle K, Leksand
Abris Sjö & Snöservice AB, Leksand
Lundströms Skoterservice, Rättvik

Informationstavlor

På strategiska platser har vi placerat ut informationstavlor
med karta och information