Styrelsen

Ordförande: Fredrik Martinsson Tel:070-5580053

Vice ordförande: Jesper Håkansson Tel: 073-0985654

Sekreterare: Stefan Thull Tel: 070-5833353

Kassör: Nilla Ahrman

Ledamöter: Mats Lärfars och Torbjörn Bergli

Suppleanter: Johan Ekström och Olle Mattsson

Klubbens mailadress är info@leksandsskoterklubb.com