Styrelsen

Ordförande: Fredrik Martinsson Tel:070-5580053

Vice ordförande: Jesper Håkansson Tel: 073-0985654

Sekreterare: Olle Mattsson

Kassör: Nilla Ahrman

Ledamöter: Stefan Thull, Torbjörn Bergli

Suppleanter: Lars Björk, Gustav Bergli

Klubbens mailadress är info@leksandsskoterklubb.com