Brobygge

Förberedelserna inför vintern 18-19 har inletts med röjning av leder samt brobygge
Första helgen i september fortsatte ledkontrollen samt brobygget