Om

 

Leksands snöskoterklubb

 

Klubben bildades 1975 och har idag strax under 100 medlemmar

Klubben tillvaratar medlemmarnas intresse, så som ledunderhåll, leddragning,

arrangera utflykter och sammankonmster

 

Klubben arbetar för ökad kontakt samt ökad trivsel bland skoterintresserade

Klubben sammarbetar med Kommunen, Räddnigstjänsten och Polisen

Vi vill att skoteråkningen skall vara ett nöje under ordnade former

Klubben arbetar med att utvekla ett bra nät av skoterleder i Leksands kommun

I dag har vi ca 20mil skoterled som underhålls med hjälp av

två Arctic Cat Bearcat med tillhörande sladdutrustning

Vi har i dagsläget leder mot Rättvik, Gagnef, Dala-järna och Bjursås

 

Stöd gärna vår verksamhet

Har ni en snöskoter hemma tycker vi att ni ska stödja oss i den lokala skoterklubben

Detta så vi kan fortsätta arbeta med det vi gör för skoteråkarna här i kommunen

Det som kanske märks mest är att vi försöker hålla lederna farbara genom att röja och

hålla dom i ett gott skick

 

Vi har även tagit fram en ledkarta

Detta är bara en liten del av det vi gör för dig som snöskoteråkare

Självklart ska just du bli medlem i klubben

Vi vill ha stor spridning på medlemmarna för att kunna anordna olika passande

arrangemang, träffar och turer

Desto flera medlemmar vi blir ju roligare kan vi ha.

Det är ju ni medlemmar som gör oss till en klubb

Enklast betalar ni in medlemsavgiften på BANKGIRO NR : 5694-9852

 

Medlemskategorier samt avgifter för säsongen 2013/14

Enskild medlem 250:-

Familjemedlem 300:-

Välj den medlemskategori som passar och fyll i det beloppet

Bankgiorblankett finns att hämta på alla banker

När ni betalar, Ange namn och postadress som referens och

Leksandssnöskoterklubb som betalningsmottagare

Ange gärna också er E-post

Ni kan också betala via er internetbank men kom ihåg namn och adress

 

 

Om ni har frågor angående klubbens verksamhet, leder, eller annat

så ring något av nedanstående telefonnummer eller skicka ett mail till klubben

Klubbens mailadress är info(snabel a)leksandsskoterklubb.com

 

Styrelsen LSSK

 

Ordförande: Nicke Hedwall Telefon: 070-592 96 23

 

Vice ordförande: Fredrik Martinsson

 

Sekreterare: Rolf Vigström Telefon: 070-571 75 98

 

Kassör: Juvas Magnus Andersson Telefon: 073-637 38 30

 

Ledamot: Jesper Håkansson Telefon: 073-098 56 54

 

Ledamot: Fredrik Rozen Telefon: 076-146 21 01

 

Förmånlig försäkring genom vårt förbund SNOFED

Som medlem i klubben kan du nu teckna SNOFED-försäkringen

 

Vad får då föreningen/klubben ut av detta?

Huvudsyftet med att vi till slut lyckades få fram en försäkringslösning för våra medlemmar

var och är att det skall komma dem till gagn.

Dels skall (förhoppningsvis) den enskilde medlemmen få en bättre/lägre premie sedan

så skall det delas ut återbäring (i olika nivåer) till föreningen vid ett lågt skadeutfall.

Noll återbäring skall det aldrig kunna bli.

Premienedsättande faktorer i SNOFED:s försäkring är: Ingen förare under 24 år,

förarbevis, skadefrihet under de senaste 3 åren, medlemskap i en SNOFED-ansluten skoterklubb

För mer info se SNOFED's info sida på http://www.snofed.se

Copyright © Leksands Snöskoterklubb